Formatted through a style sheet Ta strona i wszystkie następne strony wykorzystują arkusze stylów ("style sheets"). Jedną z przeglądarek zapewniających poprawne ich wyświetlenie jest Microsoft® Internet Explorer 3.x/4.0 oraz Netscape Communicator 4.03.

Pierwsze wydanie!
Autorzy:
Studium@WWW
Studium@WWW
Basia Lorenc
Ania Kempys
Jola Socha
Ewa Wenner-Jakubiec

Praca dyplomowa słuchaczy Studium Dziennikarskiego
Rok akademicki 1996/1997
Webmaster:
Piotr Andrusiewicz

 

Witamy

rysunek
Witamy na stronach pierwszego wydania gazety  Studium@WWW .
Pomysł przygotowania gazety elektronicznej prezentującej prace studentów Fakultatywnego Studium Dziennikarskiego powstał w tym roku po raz pierwszy. W przeciwieństwie do naszych koleżanek i kolegów, którzy wybrali tradycyjny sposób odbywania stażu w krakowskich mediach, zdecydowałyśmy się podjąć wyzwanie i opracować gazetę elektroniczną. Dodatkową motywacją była oryginalność tego pomysłu oraz praca z komputerem, która wbrew pozorom nie jest jedynie domeną mężczyzn.
 
Redagując gazetę  Studium@WWW  wykorzystałyśmy wybrane teksty, które powstały w ramach zajęć. Po dokładnym zapoznaniu się z internetowymi stronami najbardziej prestiżowych pism polskich i zagranicznych opracowałyśmy własną koncepcję kształtu gazety. Postanowiłyśmy podzielić nasze pismo na kilka działów opierając się na klasyfikacji gatunków dziennikarskich (felieton, reportaż, wywiad, recenzja, fotoreportaż).
 
Zdecydowałyśmy się również dołączyć dział opinie. Zawiera on refleksje absolwentów dotyczące Studium oraz poglądy stażystów na temat krakowskich mediów. Zebrane informacje o Telewizji Kraków, Dzienniku Polskim, Gazecie Krakowskiej i PAPie mogą okazać się cennymi wskazówkami dla przyszłych słuchaczy Studium.
 
Mamy nadzieję, że zamieszczone materiały okażą się interesujące, jednocześnie liczymy na wyrozumiałość. Czekamy na pomysły i sugestie dotyczące kolejnych numerów, które będą redagowane przez następny rocznik studentów.
 
Ania, Basia, Ewa, Jola  
Cover Page
[Rok akademicki 1996/97]
Study of Journalism