Studium@WWW

Gazeta internetowa słuchaczy Studium Dziennikarskiego
przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Wydanie 2006/2007

      Studium       Akademia
 

Felieton

Wywiad

Reportaż

 

Publikacje prasowe

Publikacje radiowe

 

 

 

 

Wykładowcy Studium Dziennikarskiego

Wykładowcy Studium Dziennikarskiego to świetni fachowcy w zakresie dziennikarstwa i medioznawstwa. Znane nazwiska ze świata mediów, jak również nauczyciele akademiccy i doskonali redaktorzy, którzy swoją wiedzą, własnym warsztatem pracy, doświadczeniem i zaangażowaniem uczą nas prawdziwego, rzetelnego dziennikarstwa. Poniżej prezentujemy krótkie charakterystyki tych, którzy współpracują z naszym Studium.

Dr Piotr Andrusiewicz - jest kierownikiem portalu Republika WWW i usług hostingowych w Onet.pl. Polonista, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Studium Dziennikarskiego przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W Onet.pl pracuje od roku 1999.

Dr Zbigniew Bajka - Zastępca kierownika Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, medioznawca i nauczyciel akademicki Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Wykładowca przedmiotu "Rozwój środków komunikowania" w Studium Dziennikarskim. W latach 90 - tych szef Zarządu Oddziału SD RP w Krakowie, a później w latach 1997-2000 Zarządu Głównego. Członek Rady Programowej PAP. Autor i współautor wielu prac poświęconych rynkowi prasowemu w Polsce, reklamie i zawodowi dziennikarskiemu

Prof. dr hab. Janusz Barta - dyrektor Instytutu Ochrony Własności Intelektualnej UJ, specjalista prawa autorskiego i prasowego, opublikował m.in. "Prawo autorskie i prawa pokrewne"(wraz z R. Markiewiczem), "Prawo autorskie" (2005), " Telewizja interaktywna a prawo autorskie" (z R. Markiewiczem, 2007). W Studium Dziennikarskim wykłada prawo prasowe i autorskie.

Dr Edward Chudziński - organizator i kierownik Studium Dziennikarskiego, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie, historyk literatury, publicysta i redaktor i scenarzysta. W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z felietonui mediów regionalnych i lokalnych. Opublikował m.in. Dziennikarstwo i jego konteksty (pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego) (1991), Dziennikarstwo i świat mediów (pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego) (2004).

Red. Leszek Dziura - dziennikarz TVP Kraków, były dyrektor Studia Łęg. W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z technologii programu telewizyjnego, opiekuje się stażystami (specjalizacja telewizyjna).

Dr Jarosław Flis - nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, komentator polityczny TVP i TVN. W Studium Dziennikarskim wykłada przedmiot "Public relations" . Autor książki "Samorządowe public relations" (2007)

Red. Barbara Gawryluk - dziennikarz Radia Kraków. Odpowiedzialna z a pasmo "Przed hejnałem". Autorka literatury dla dzieci. W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z technologii programu radiowegooraz opiekuje się stażystami (specjalizacja radiowa).

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas - kierownik Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych UJ, były członek KRRiTV. Opublikował 13 książek m.in.: Komunikowanie i media masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu(2000), Zarys historii i rozwoju mediów. Powstanie i rozwój mediów od malowideł naskalnych do multimediów (2001). Cywilizacja medialna(2005).

Red. Waldemar Janda - dziennikarz TVP Kraków, były zastępca Dyrektora ds. programowych. Autor licznych i nagradzanych reportaży telewizyjnych.

W Studium Dziennikarskim prowadzi przedmiot: dziennikarskie formy telewizyjne.

Red. Wacław Kaczmarczyk - dziennikarz, były zastępca redaktora naczelnego "Przekroju" i TVP Kraków. W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z prasy kolorowej (magazyny opiniotwórcze) .

Dr Andrzej Kaliszewski - wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, prasoznawca, krytyk literacki, edytor. W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z genologii dziennikarskiej.Do jego ważniejszych publikacji należą m.in.: Gatunki dziennikarskie. Teoria - praktyka -język

Dr Władysław Marek Kolasa - adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie. Zajmuje się m.in. prasą współczesną, bibliografią prasy, teorią mediów, bazami danych. W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z prasy elektroniczneji internetowych baz danych. Opublikował m.in.: Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998 : rynek, polityka, kultura (2004); Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001(razem z Jerzym Jarowieckim) (2005).

Red. Adam Komorowski - krytyk i publicysta, tłumacz, dyplomata (były radca ambasady RP w Kostaryce). Autor rozdziału "Media za granicą. Agencje prasowe, dzienniki i tygodniki" w książce "Dziennikarstwo i świat mediów" pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. W Studium Dziennikarskim wykłada przedmiot "Media w świecie"

Red. Grzegorz Kozakiewicz - fotoreporter prasowy, współpracujący z prasą krakowską i ogólnopolską. Uczestnik wielu konkursów i wystaw fotografii. W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z fotografii prasowej .

Red. Maciej Kwaśniewski - dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Krakowskiej". W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z organizacji pracy redakcji oraz sprawuje opiekę nad stażystami (specjalizacja prasowa). Do książki Słownik wiedzy o mediach (w przygotowaniu) napisał rozdział o technologii prasy.

Prof. dr hab. Janusz A. Majcherek - prof. w Instytucie Filozofii i Socjologii AP, publicysta, eseista. Wykłada antropologię kulturową, komunikowanie społeczne, system polityczny III RP oraz w Studium Dziennikarskim "Warsztat dziennikarski z publicystyki". Ważniejsze publikacje to: "Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej 1989-1999" (1999), "W poszukiwaniu nowej tożsamości" (2000), "Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku" (2004)

Red. Maria Malatyńska - wykładowca na PWST w Krakowie, krytyk filmowy. Opublikowała m.in.: Andrzej Wajda - o polityce, o sztuce, o sobie (2000), Scherzo dla Wojciecha Kilara(razem z A. Malatyńską- Stankiewicz). W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z wywiadu.

Dr Bogusław Nierenberg - wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ. W Studium Dziennikarskim prowadzi przedmiot: dziennikarskie formy radiowe. Opublikował m.in.: Wybrane problemy badania skuteczności reklamy"(2000).

Red. Marian Nowy - redaktor i publicysta "Dziennika Polskiego", popularyzator nauki. Publikuje również na łamach miesięczników: "Forum Akademickie" i "Sprawy Nauki". W Studium dziennikarskim prowadzi zajęcia z gatunków informacyjnych i sprawuje opiekę nad stażystami (specjalizacja prasowa).

Dr Agnieszka Ogonowska - adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej AP w Krakowie. Prowadzi zajęcia z zakresu współczesnej kultury audiowizualnej, komunikacji społecznej oraz mediów, filmu i reklamy. W Studium Dziennikarskim wykłada przedmiot "Media elektroniczne: TV" Opublikowała m.in.: Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości (2003); Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza (2006); Szkolny słownik mediów elektronicznych (2006).

Red. Leszek Olszański - dziennikarz "Gazety Wyborczej", redaktor internetowy portalu Gazeta.pl. Wykładowca przedmiotu "Dziennikarstwo internetowe" w Studium Dziennikarskim. Autor książki "Dziennikarstwo internetowe" (2005)

Red. Bogusława Pałczyńska - była redaktor naczelna "Echa Krakowa". W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z przedmiotu: Redagowanie, adiustacja, korekta i opiekuje się stażystami (specjalizacja prasowa).

Mgr Marian Pasternak - administrator audytorium W. Danka (multimedialna sala konferencyjna), dokumentalista (fotografia, audio-video) życia uczelni (AP). W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z technik audio-video.

Red. Jerzy Piekarczyk - dziennikarz miesięcznika "Kraków", reporter, publicysta i felietonista. W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z reportażu oraz opiekuje się stażystami (specjalizacja prasowa). Opublikował m.in.: Dlaczego uciekł Mrożek? (1994).

Prof. dr hab. Walery Pisarek - prasoznawca, językoznawca, emerytowany profesor UJ, długoletni dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Autor wielu publikacji książkowych m.in. "Nowa retoryka dziennikarska" (2002); "Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie" ; "Słownik terminologii medialnej" (redakcja)(2006); "O mediach i języku" (2007). Redaktor naczelny "Zeszytów Prasoznawczych".

W Studium Dziennikarskim wykłada "Retorykę Dziennikarską"

dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz - profesor w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej. W Studium Dziennikarskim wykłada przedmiot "Media elektroniczne: radio" Opublikowała m.in.: "Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem" , "Kościół w świecie mediów. Historia - dokumenty - dylematy"

Red. Tadeusz Skoczek - dziennikarz, publicysta, wydawca, były v-prezes Zarządu TVP SA. Opublikował m.in.: Strategia telewizji publicznej (2003), Telewizja publiczna. Szkic do opisu (2004). Prowadzi zajęcia z Organizacji i zarządzania oraz systemów medialnych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz z mediów regionalnych i lokalnych w Studium Dziennikarskim.

Red. Marian Szulc - redaktor naczelny Wydawnictwa Pinnex oraz miesięcznika "Brydż". W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z technologii prasy. Na ten temat rozdział jego autorstwa w książce Dziennikarstwo i świat mediów.

Red. Piotr Wasilewski - właściciel agencji reklamowej, dziennikarz i krytyk filmowy, jest współpomysłodawcą festiwalu polskiej reklamy, (Crackfilm). W Studium Dziennikarskim prowadzi zajęcia z reklamy w mediach . Wydał m.in.: Reklama i media w Polsce (t.I-II)(1999).

Copyright © Studium Dziennikarskie 2006 - 2007
Strona główna | Archiwum Studium@WWW | Redakcja