Krzysztof GAJDKA, Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów: teoria i praktyka. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012.

Bohaterami tej książki, napisanej żywym publicystycznym językiem, są rzecznicy prasowi. Czytelnik znajdzie tutaj dziesiątki przykładów udanych i nieudanych rzecznikowskich przedsięwzięć, a także ponad sto pytań i zagadnień do dyskusji, co ma być w zamiarze autora (byłego dziennikarza i rzecznika prasowego) zaproszeniem do debaty nad rolą, rangą i kondycją rzecznictwa prasowego na arenie współczesnych działań komunikacyjnych.

Książka jest podręcznikiem dla adeptów profesji medialnych (studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników profesjonalnych szkoleń i kursów, doktorantów), a zarazem poradnikiem dla czynnych rzeczników, szczególnie tych z krótszym stażem w zawodzie. Pozycja będzie ciekawa również dla ludzi mediów, którzy po jej lekturze z całą pewnością inaczej spojrzą na współpracujących z nimi rzeczników.

Dr hab. Krzysztof Gajdka – literaturoznawca i medioznawca, a także dziennikarz, rzecznik prasowy, pełnomocnik ds. polityki informacyjnej, specjalista ds. public relations. Absolwent studiów MBA (dyplom brytyjski). Obecnie wykładowca kilku uczelni wyższych w kraju i za granicą. Dyrektor organizacyjny cyklu konferencji naukowych „Rzecznicy prasowi a public relations” (2006-2009), w których udział wzięli wybitni przedstawiciele środowisk rzecznikowskich i piarowskich, ludzie ze świata nauki oraz dziennikarze. Redaktor naukowy tomu Rzecznictwo prasowe. Teoria-praktyka-konteksty (Katowice 2010).

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11