Kierownictwo Kursów Dziennikarskich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie informuje wszystkich zainteresowanych, że rekrutacja na kurs nr 14 w roku akademickim 2020/2021 zostaje przedłużona do 17 października br. Wtedy też podane będzie do wiadomości, kiedy – i czy w ogóle – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne.

dr hab. Maciej Malinowski
Kierownik KDz w IFP UP

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint