Kolejne wydanie „Studium@WWW”

„Studium@WWW”  to serwis, który towarzyszy słuchaczom Studium Dziennikarskiego od 16 lat. Serwis jest swoistym archiwum, w którym dokumentujemy pierwsze dziennikarskie doświadczenia słuchaczy Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tegoroczne wydanie „Studium@WWW” wyjątkowo bogato reprezentowane jest – na tle publikacji w prasie „tradycyjnej” – przez materiały z obszaru mediów elektronicznych, zwłaszcza internetu. Myślimy, że to znak czasu, że taki jest porządek rzeczy i coraz częściej słuchacze Studium będą doskonalić swoje umiejętności właśnie w redakcjach „nowych mediów”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym dorobkiem.