Każdy słuchacz musi napisać po dwa teksty z publicystyki:

  • reportaż i wywiad

lub

  • reportaż i felieton

lub

  • wywiad i felieton

lub

  • wywiad i recenzja

lub

  • recenzja i reportaż

lub

  • felieton i recenzja
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint