Rekrutacja na dwusemestralny kurs dziennikarski w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie

Warunki przyjęcia:

  • Okazanie legitymacji studenckiej lub indeksu, odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa dojrzałości (absolwenci szkół średnich).
  • Dokonanie – do końca października – wpłaty 400 złotych (1. rata za I semestr). Opłata – w dwóch ratach – za jeden semestr wynosi 800 zł. Numer konta na stronie internetowej KD.
Zadaj pytanie

Zapisy 

  • DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC w sekretariacie Kursów – ul. Podchorążych 2, p. 401 – W GODZINACH DYŻURÓW: wtorki – 15.30-19.00; tel. 12 662 61 47; można też wypełnić deklarację dostępną poniżej i przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną: kd@up.krakow.pl
Deklaracja dla kandydatów – PDF
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint