Treści programowe[1]  dwusemestralnego kursu dziennikarskiego w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie 

Semestr I

Dziennikarstwo w nowych czasach 4h (wykł.)
Społeczeństwo medialne 4h (wykł.)
Współczesne problemy społeczno-polityczne Polski 4h (wykł.)
Gatunki dziennikarskie 4h (wykł.)
Współczesny rynek prasowy w Polsce 4h (wykł.)
Poprawność językowa w mass mediach 4h (wykł.)
Retoryka i genologia dziennikarska 4h (wykł.)
Prawo i etyka w mediach 4h (wykł.)
Rzecznictwo prasowe 4h (wykł.)
Warsztaty dziennikarskie (informacja) 2h (wykł.) 6h (ćwicz. + konsult.)
Media regionalne i lokalne 4h (wykł.)
Public Relations i reklama w mediach 4h (wykł.)

Łącznie: (46h wykł., 6h ćwicz. + konsult.)

Semestr II

Media tradycyjne i internet (oddziaływanie i konwergencja) 4h (wykł.)
Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego 4h (wykł.)
Nauka wystąpień publicznych 4h (wykł.)
Warsztaty dziennikarskie(reportaż) 2h (wykł.), 4h ćwicz.
Warsztaty dziennikarskie (wywiad) 2h (wykł.), 4h ćwicz.
Warsztaty dziennikarskie (felieton) 2h (wykł.), 4h ćwicz.
Warsztaty dziennikarskie (recenzja) 2h (wykł.), 4h (ćwicz.)
Redakcja i korekta tekstu 6h (ćwicz.)
Dziennikarstwo prasowe (laboratorium) 4h (lab.), zajęcia w siedzibie redakcji prasowej
Dziennikarstwo internetowe (laboratorium) 4h (lab.), zajęcia w siedzibie portalu internetowego
Dziennikarstwo radiowe (laboratorium) 4h (lab.), zajęcia  w siedzibie rozgłośni radiowej
Dziennikarstwo telewizyjne (laboratorium) 4h, zajęcia  w siedzibie telewizji regionalnej
Fotografia i ilustracja w prasie 4h (ćwicz.)
Techniki audio-wideo 4h (ćwicz.)
Grafika komputerowa  (łamanie gazet i magazynów) 2h (ćwicz.)

Łącznie: (22h wykł., 30h ćw., 16h laborat.)

W sumie semestr I i II: 118h


[1] Przedmioty wraz liczbą godzin zostaną odnotowane na Świadectwie ukończenia kursu dziennikarskiego

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint