Wstęp

Media. Historia i współczesność

 • Media i medioznawstwo (Tomasz Goban-Klas)
 • Media w rozwoju historycznym (Zbigniew Bajka)
 • Nowe media (Zbigniew Bauer)

Media w Polsce

 • Dzieje prasy polskiej do 1989 r. (>Sylwester Dziki)
 • Współczesny rynek prasowy (Ryszard Filas)
 • Prasa ogólnokrajowa po 1989 r. (Ryszard Filas)
 • Prasa regionalna i regionalistyczna (Edward Chudziński)
 • Prasa lokalna (Marian Gierula)
 • Prasa parafialna (Marek Glogier)
 • Radio (Stanisław Jędrzejewski)
 • Telewizja (Agnieszka Ogonowska)
 • Internet na tle „mediów tradycyjnych” (Piotr Andrusiewicz)
 • Badania rynku medialnego (Ryszard Filas)

Media na świecie

 • Agencje informacyjne i prasa na świecie (Lucyna Słupek)
 • Radio i telewizja na świecie (Karol Jakubowicz)

Gatunki dziennikarskie

 • Gatunki prasowe (Maria Wojtak)
 • Dziennikarskie formy radiowe (Bogusław Nierenberg)
 • Gatunki telewizyjne (>Agnieszka Ogonowska)
 • Gatunki internetowe (Edwin Bendyk)

Technologia

 • Technologia prasy (Maciej Kwaśniewski)
 • Technologia programu radiowego (Stanisław Jędrzejewski)
 • Technologia programu telewizyjnego (Andrzej Wojnach)
 • Technologia łączności internetowej (Jarosław Rafa)
 • Retoryka dziennikarska (Wojciech Kajtoch)

Ekonomika mediów

 • Ekonomika mediów (Tadeusz Skoczek)
 • Przedsiębiorstwo medialne (Bogusław Nierenberg)

Prawo i etyka mediów

 • Regulacje prawne (Bogdan Fischer)
 • Etyka dziennikarska (Elżbieta Czarny-Drożdżejko)

Opis

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint