Zbigniew BAUER, Edward CHUDZIŃSKI (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Universitas, 2000.

NOWA EDYCJA DZIENNIKARSTWA I ŚWIATA MEDIÓW

  • Rozszerzone i zaktualizowane kompendium wiedzy o dziennikarstwie i mediach.
  • Obejmuje swoim zakresem historię i teorię mediów, genologię, retorykę i etykę dziennikarską, zagadnienia warsztatowe, prawo prasowe i autorskie oraz cenzurę.
  • Objaśnia procesy, tendencje i zjawiska zachodzące w świecie mediów oraz ukazuje zawód dziennikarza i jego metody pracy na tle zawodów pokrewnych (rzecznik prasowy, public relations, reklama).
  • Uwzględnia uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, prawne i technologiczne mediów oraz ich konsekwencje w komunikacji społecznej.
  • Prezentowane zjawiska i zagadnienia sytuuje w szerokim kontekście cywilizacyjno-kulturowym.
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11