Walery PISAREK, O mediach i języku. Universitas, 2007.

Książka składa się z 23 artykułów. Jedenaście dotyczy mediów, reszta – języka. Tematyką dominującą w całym zbiorze są media, bo niemal wszystkie teksty o języku odnoszą się do używania go w komunikacji medialnej.

  • Wiedza o komunikowaniu – nazwy i zakres
  • Pierwsze polskie książki o języku prasy
  • Jak mierzyć zrozumiałość tekstu?
  • Słownictwo oceniające w recenzjach
  • O nowomowie inaczej
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11