Stanisław JĘDRZEJEWSKI, Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2010.

Radio współczesne opuszcza erę Marconiego, wchodząc w epokę technologii cyfrowej. Nowa technologia przyniesie radiu ogromne korzyści i sprawi, że wiele ograniczeń jego rozwoju ulegnie unieważnieniu. Poprzez rozszerzone możliwości wyboru i interaktywność radio cyfrowe czy radio w internecie zwiększy swobodę wyboru programu, a także uniezależni odbiór od miejsca i czasu kontaktu z radiem.
Z niewielkimi wyjątkami głównymi motorami digitalizacji są dzisiaj publiczni nadawcy radiowi, nie tylko testując technicznie nowe platformy, lecz również je promując i wprowadzając na rynek. Wiele wskazuje na to, że to oni właśnie, ze względu na swoje zobowiązania społeczne, staną się największymi beneficjentami nowych technologii. Ich zadaniem jest ciągłe wzbogacanie i rozszerzanie swoich usług na te zwłaszcza grupy społeczne i regiony, które ignorują zorientowani komercyjnie nadawcy prywatni.

Książka Stanisława Jędrzejewskiego zawiera rekapitulację sytuacji radiofonii publicznej w Europie. Autor wskazuje i systematyzuje procesy ewolucyjne tego typu radiofonii oraz odnotowuje jej perspektywy u progu nowej rzeczywistości technologicznej i na tym tle rysuje możliwości rozwoju radiofonii publicznej w Polsce.

Stanisław Jędrzejewski – profesor w Akademii Leona Koźmińskiego i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kieruje Katedrą Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia. Obecnie pracuje w Centrum Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Uniwersytetu Minho w Bradze w Portugalii.

W latach 1989-90 wiceprzewodniczący komisji ds. reformy Polskiego Radia i Telewizji; a także: od 1990-93 i 1998-99 dyrektor programowy Polskiego Radia, zaś w latach 1994-98 członek zarządu Polskiego Radia SA.

Przez 12 lat brał udział w pracach komisji radiowej European Broadcasting Union (EBU) w Genewie; w latach 1996-99 jej wiceprzewodniczący oraz członek grupy Strategii Cyfrowej. Od 2003 do 2005 dyrektor Programu I Polskiego Radia, a w 2005 – członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Obecnie wiceprzewodniczący sekcji badań nad radiem European Communication Research and Education Association (ECREA) i członek międzynarodowej rady redakcyjnej „Radio Journal. International Studies in Broadcast and Audio Media”.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11