Walery PISAREK, Nowa retoryka dziennikarska. Universitas, 2002.

Retoryka już dwa i pół tysiąca lat temu, między innymi dzięki Arystotelesowi uzyskała taką dojrzałość, że przynajmniej niektóre jej ówczesne twierdzenia przytaczane są dziś bądź jako elementy wiedzy naukowej, bądź też jako oparte na niej zalecenia praktyczne. Podobnie jak później propaganda i reklama zawsze miała opinię trochę dwuznaczną. Przyczynili się do tego jej współtwórcy – Protagoras z Abdery, Gorgiasz z Leontinaj i inni sofiści, głosząc względność prawdy. Z obserwacji procesów komunikacji medialnej i osobistych doświadczeń wielu znanych autorów w opinii prof. W. Pisarka wynika pięć smutnych prawd o komunikowaniu publicznym. Przypominają one refleksję, przypisywaną umierającemu Heglowi: „Nikt mnie nie zrozumiał prócz jednego ucznia, a i ten zrozumiał mnie źle…”

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11