W poradniku pisałem już, że teksty należy przygotować w taki sposób, aby na samym początku je wyczyścić z wszelkiego formatowania. To pozwoli uniknąć niespodzianek podczas wklejania tekstów w edytorze WordPressa i pozwoli „podporządkować” wygląd pojedynczego artykułu nadrzędnemu stylowi, jaki przypisany jest wybranemu przez nas szablonowi (motywowi).

Jeśli do pisania tekstu użyto na przykład edytora Word lub artykuł jest skopiowany ze strony WWW i wklejony do edytora celem dalszej nad nim pracy, to można go „wyczyścić”  z formatowania w sposób następujący:

 1. Zaznacz wszystko: [CTRL]-[A]. W edytorze, który daje taką możliwość: włącz podgląd znaków specjalnych przyciskiem [¶].
 2. Wybierz z pola formatowania polecenie / przycisk Wyczyść format.
  wyczyscformat2
 3. Zamień wszystkie znaki „ręcznego podziału wiersza” na znaki akapitu:
  znajdź-zamień
 4. Zamień wszystkie PODWÓJNE znaki akapitu na pojedyncze:
  zamiany
 5. Można też usunąć, jeśli wystąpią, inne znaki specjalne, np. znaki dzielenia wyrazu (w Wordzie nazywa się to 'łącznik opcjonalny’ i w pole [Znajdź] wpisuje się jako: ^-.
 6. Proszę zadbać, aby znaki interpunkcyjne zawsze były doklejone do wyrazu poprzedzającego i aby po znaku interpunkcyjnym zawsze była spacja, czyli:
 • źle: Ala ma kota   ,   który lubi mruczeć.To jest Mruczek.
 • źle: Ala ma kota    ,który lubi mruczeć   .To jest Mruczek.
 • źle: Ala ma kota,który lubi mruczeć.To jest Mruczek.
 • dobrze: Ala ma kota,   który lubi mruczeć.   To jest Mruczek.
 1. Należy pamiętać, że znaki cudzysłowu też muszą być „doklejone” do obejmowanego nimi wyrazu / zdania. Dotyczy to zarówno cudzysłowu otwierającego jak i zamykającego.
 2. Mozolne poszukiwanie tekstu, aby wyeliminować niepotrzebne spacje lub aby je dodać, jest oczywiście bezsensowne. Należy skorzystać z narzędzia „Znajdź i zamień”. Oto jak to zrobić seryjnie: dla ilustracji nawiasy kwadratowe z kropkami symbolizują tutaj spacje: [.] – jedna spacja; [..] – dwie spacje):

1. Znajdź: [.],  / Zamień: ,[.]
2. Znajdź: [..]  / Zamień: [.]

Pierwsza akcja doprowadzi do usunięcia spacji przed znakiem interpunkcyjnym (w przykładzie to jest przecinek, ale może być to dowolny znak interpukcyjny) i dodania spacji po znaku. W efekcie może pojawić się wiele podwójnych spacji, które likwiduje się poleceniem drugim. Drugie polecenie warto powtórzyć kilka razy, aby zlikwidować dłuższe niż podwójne ciągi spacji.

 1. Uff – tekst jest „czysty” – nie zawiera żadnego formatowania i niepotrzebnych nadmiarowych znaków specjalnych oraz spacji.
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint