Aby dodać nowy wpis:

edit

 

  1. W lewym menu wybierz polecenie Wpisy > Dodaj nowy. Wprowadź tytuł.
  2. Wprowadź tekst wpisu. Możesz posługiwać się paskiem narzędziowym, aby formatować tekst, czyli pogrubiać, pochylać, wyrównywać tekst do prawej lub lewej strony szpalty, justować, itd. Pasek narzędzi formatowania nie różni się wiele od tych, które znajdujemy w popularnych edytorach tekstowych.
  3. Przycisk „Dodaj medium” umożliwia dodanie zdjęć do wpisu. Mogą to być pojedyncze zdjęcia lub zestaw w postaci galerii. O dodawaniu zdjęć do wpisu przeczytasz tutaj.
  4. Określ rodzaj wpisu. Najczęściej będziesz wybierać między „zwykłym wpisem” a „galerią”.
  5. Przypisz wpis do kategorii. To bardzo ważna czynność, bo pozwoli dotrzeć do opublikowanego tekstu poprzez menu, które będzie oparte właśnie na kategoriach tematycznych.
  6. Możesz (nie musisz) dodać „tagi”, czyli kilka słów kluczowych najlepiej oddających treść wpisu.
  7. Zapisz szkic. Wpis zostanie zapisany w postaci szkicu, to znaczy, że będzie zapamiętany, ale nieopublikowany i niedostępny dla odbiorców. Szkic można wiele razy poprawiać bez obawy, że niedoskonała wersja zostanie opublikowana. Kiedy tekst wg autora jest gotowy do publikacji, należy zapisać go za pomocą przycisku [Zapisz do przeglądu]. 

UWAGA!
Administrator nie opublikuje materiału zapisanego jako szkic. Publikowane będą teksty, które zapisano do przeglądu. Materiał zapisany do przeglądu posiada status „oczekujący” i tylko taki tekst zostanie opublikowany przez administratora .

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint