Plan zajęć kursu nr 12 w STUDIUM DZIENNIKARSKIM Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (rok akademicki 2018/2019)[1]

Semestr II

26 lutego 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00.00-18.30 Media tradycyjne i internet (oddziaływanie i konwergencja), 2h, wykł. 1, dr Piotr Andrusiewicz  UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA
godz. 18.30-20.00 Nauka występów publicznych, 2h, wykł. 1, dr hab. Aneta Załazińska  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Komunikacji

 

5 marca 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (reportaż) 2h, wykł. 1, red. Leszek Rafalski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Między-narodowych
godz. 18.30-20.00 Media tradycyjne i internet (oddziaływanie i konwergencja), 2h, wykł. 2, zal., dr Piotr Andrusiewicz  UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

 

12 marca 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 1, dr Maciej Malinowski,  UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Filologii Polskiej
godz. 18.30-20.00 Nauka występów publicznych, 2h, wykł. 2, zal., dr hab. Aneta Załazińska  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Komunikacji

 

19 marca 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 2, dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET  PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Filologii Polskiej
godz. 18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, wykł. 1, dr Marian Toporek,  b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”

 

26 marca 2019 r.  (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 3, zal., dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET  PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Filologii Polskiej
godz. 18.30-20.00

Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego, 2h, wykł. 1 dr Piotr Andrusiewicz UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

 

2 kwietnia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, wykł. 1, red. Wacław Krupiński „DZIENNIK POLSKI”
godz. 18.30-20.00 Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego, 2h, wykł. 2, zal., dr Piotr Andrusiewicz UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

 

9 kwietnia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, wykł. 1, dr Edward Chudziński b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIE-GO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO,  Kraków
godz. 18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 1, red. Leszek Rafalski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Między-narodowych

 

16 kwietnia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, ćw. 1, dr Marian Toporek,  b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIE-GO
godz. 18.30-20.00 Fotografia i ilustracja w prasie, 2h, wyk. 1, Grzegorz Kozakiewicz, wieloletni fotoreporter prasowy

 

30 kwietnia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, ćw. 1, red. Wacław Krupiński, b. dziennikarz „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 1, dr Edward Chudziński b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIE-GO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków

 

7 maja 2019 r. (wtorek), sala 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 2, red. Leszek Rafalski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Między-narodowych
godz. 18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, ćw. 2, dr Marian Toporek,  b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIE-GO”

 

14 maja 2019 r.  (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 2, dr Edward Chudziński b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIE-GO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków
godz. 18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, ćw. 2, red. Wacław Krupiński „DZIENNIK POLSKI”

 

21 maja 2019 r. (wtorek) „Gazeta Wyborcza”, Oddział w Krakowie

godz. 17.00-20.00 Dziennikarstwo prasowe (laboratorium) 4h, zal.,  red. Jerzy Lewiński „GAZETA WYBORCZA” (Uwaga! zajęcia w siedzibie „Gazety Wyborczej”, ul. Cystersów 9; zbiórka w hallu)

 

24 maja 2019 r. (piątek) Radio Kraków

godz. 17.00-20.00 Dziennikarstwo radiowe (laboratorium)  4 h, zal.,  red. Agnieszka Barańska-Ptasińska  RADIO KRAKÓW (Uwaga! zajęcia w siedzibie Radia Kraków,  ul. Słowackiego 22; zbiórka w hallu)

 

28 maja 2019 r. (wtorek), Onet.pl

godz. 17.00-20.00 Dziennikarstwo internetowe (laboratorium)  4h, zal., red. Grzegorz Krawczyk ONET.pl (Uwaga! zajęcia w siedzibie ONETU, ul. Pilotów 10; zbiórka w hallu)

 

31 maja 2019 r. (piątek) Telewizja Kraków

godz. 17.00-20.00 Dziennikarstwo telewizyjne (laboratorium)  4h, zal.,  red. Waldemar Janda TELEWIZJA KRAKÓW (Uwaga! zajęcia w siedzibie Telewizji Kraków, ul. Krzemionki 30; zbiórka w hallu)

 

4 czerwca 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 3, zal., dr Edward Chudziński b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIE-GO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków
godz. 18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 3, zal., red. Leszek Rafalski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Między-narodowych

 

11 czerwca 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, ćw. 3, zal., red. Wacław Krupiński „DZIENNIK POLSKI”
godz. 18.30-20.00 Fotografia i ilustracja w prasie, 2h, wyk. 2, zal., Grzegorz Kozakiewicz, wieloletni reporter prasowy

 

18 czerwca 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, ćw. 3, zal., dr Marian Toporek,  b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIE-GO”
godz. 18.30-20.00 Techniki audio-wideo, 2h, ćw. 1, mgr Krzysztof Biel, UNIWERSYTET  EKONOMICZNY, Kraków, Wydawnictwo  Naukowe UEK

 

25 czerwca 2019 r. (wtorek)

godz. 17.00-18.30 Grafika komputerowa (DTP, skład i łamanie magazynów) 2h, ćw., zal. , Joanna Sroka, wieloletni grafik komputerowy WYDAWNICTWA NAUKOWEGO Krakow-skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-skiego
godz. 18.30-20.00 Techniki audio-wideo, 2h, ćw. 2, zal., sala 539 mgr Krzysztof Biel, wieloletni pracownik  administracyjno-techniczny UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie
Pobierz zajęcia do swojego kalendarza

_________________________

 

[1] Przedmioty wraz liczbą godzin zostaną odnotowane na Świadectwie ukończenia kursu dziennikarskiego w Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint