Plan zajęć kursu nr 12 w STUDIUM DZIENNIKARSKIM Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (rok akademicki 2018/2019)[1]

Semestr I

6 listopada 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 16.45-17.00 Powitanie uczestników kursu nr 12, sprawy organizacyjne, dr Maciej Malinowski, kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UP, Instytut Filologii Polskiej UP
godz. 17.00-18.30 Dziennikarstwo w nowych czasach, 2h, wykł. 1, red. Leszek Rafalski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
godz. 18.30-20.00 Współczesne problemy społeczno-polityczne Polski, 2h, wykł. 1, dr Marian Toporek, były sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”

13 listopada 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Dziennikarstwo w nowych czasach, 2h, wykł. 2, zal., red. Leszek Rafalski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
godz. 18.30-20.00 Współczesny rynek prasowy w Polsce, 2h, wykł.1, dr hab., prof. UP Marek Kolasa, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie

20 listopada 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Społeczeństwo medialne, 2h, wykł. 1, prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w Rzeszowie
godz. 18.30-20.00 Gatunki dziennikarskie, 2h, wykł. 1, red. Jerzy Lewiński, sekretarz redakcji GAZETY WYBORCZEJ” w Krakowie

27 listopada 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Społeczeństwo medialne, 2h, wykł. 2, zal., prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w Rzeszowie
godz. 18.30-20.00 Poprawność językowa w mass mediach, 2h, wykł. 1, dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UP

4 grudnia 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Współczesne problemy społeczno-polityczne Polski, 2h, wykł. 2, zal., dr Marian Toporek, były sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20.00 Gatunki dziennikarskie, 2h, wykł. 2, zal., red. Jerzy Lewiński, sekretarz redakcji „GAZETY WYBORCZEJ” w Krakowie

7 grudnia 2018 r. (piątek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Współczesny rynek prasowy w Polsce, 2h, wykł. 2, zal., dr hab., prof. UP Marek Kolasa, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie
godz. 18.30-20.00 Rzecznictwo prasowe, 2h, wykł. 1, dr hab. Krzysztof Gajdka, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w Rzeszowie

11 grudnia 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty dziennikarskie (INFORMACJA) 2h, wykł. 1, red. Anna Szymańska-Klich, b. dziennikarka „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20.00 Media regionalne i lokalne, 2h, wykł. 1, dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO w Krakowie

18 grudnia 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Rzecznictwo prasowe, 2h, wykł. 2, zal. dr hab. Krzysztof Gajdka, WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w Rzeszowie
godz. 18.30-20.00 Prawo i etyka w mediach, 2h, wykł. 1, dr Bogdan Fischer, INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

8 stycznia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Media regionalne i lokalne, 2h, wykł. 2, zal., dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO w Krakowie
godz. 18.30-20.00 Poprawność językowa w mass mediach, 2h, wykł. 2, zal. dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UP

15 stycznia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Retoryka i genologia dziennikarska, wykł. 1, dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UP
godz. 18.30-20.00 Public Relations i reklama w mediach, 2h, wykł.1, dr Agnieszka Walecka-Rynduch, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie

22 stycznia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty dziennikarskie (INFORMACJA) 2h, ćw. 1, red. Anna Szymańska-Klich, b. dziennikarka „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20.00 Public Relations i reklama w mediach, wykł. 2, zal. dr Agnieszka Walecka-Rynduch, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie

15 stycznia 2019 r. (piątek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty dziennikarskie (INFORMACJA) 2h, ćw. 2, konsultacje, red. Anna Szymańska-Klich, b. dziennikarka „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20.00 Retoryka i genologia dziennikarska, wyk. 2, zal. dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO

29 stycznia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty dziennikarskie (INFORMACJA) 2h, ćw. 3, zal. red. Anna Szymańska-Klich, b. dziennikarka „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20.00 Prawo i etyka w mediach, 2h, wykł. 2, zal. dr Bogdan Fischer, INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU
Pobierz zajęcia do swojego kalendarza

_________________________

[1] Przedmioty wraz liczbą godzin zostaną odnotowane na Świadectwie ukończenia kursu dziennikarskiego w Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint