Plan zajęć Kursu nr 11 w STUDIUM DZIENNIKARSKIM Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (rok akademicki 2017/2018)[1]

Semestr II

 

13 lutego 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Nauka występów publicznych, 2h, wykł. 1, dr hab. Aneta Załazińska,  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Katedra Teorii Komunikacji
godz. 18.30-20 Media tradycyjne i internet (oddziaływanie  i konwergencja), 2h, wykł. 1, dr Piotr Andrusiewicz,  UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

 

20 lutego 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Nauka występów publicznych, 2h, wykł. 2, zal., dr hab. Aneta Załazińska,  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Komunikacji
godz. 18.30-20 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 1, dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Filologii Polskiej

 

27 lutego 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Warsztaty redakcyjne (reportaż) 2h, wykł. 1,  red. Leszek Rafalski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
godz. 18.30-20 Media tradycyjne i internet (oddziaływanie i konwergencja), 2h, wykł. 2, zal., dr Piotr Andrusiewicz, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

 

6 marca 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 2, dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Filologii Polskiej
godz. 18.30-20 Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego,  2h, wykł. 1, zal., dr Piotr Andrusiewicz, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

 

13 marca 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, wykł. 1, red. Wacław Krupiński, „DZIENNIK POLSKI”
godz. 18.30-20 Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego,  2h, wykł. 2, zal., dr Piotr Andrusiewicz, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

 

20 marca 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, wykł. 1,  dr Marian Toporek,  b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 3, zal., dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Filologii Polskiej

 

27 marca 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, wykł. 1, dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIE-GO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO,  Kraków
godz. 18.30-20 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 1,  red. Leszek Rafalski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Między-narodowych

 

10 kwietnia 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, ćw. 1,  dr Marian Toporek,  b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20 Fotografia i ilustracja w prasie, 2h, wyk. 1,  Jan Zych, wieloletni fotoreporter prasowy

 

17 kwietnia 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, ćw. 1, red. Wacław Krupiński, b. dziennikarz „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 1, dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków

 

24 kwietnia 2018 r. (wtorek), sala 539

godz. 17-18.30 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 2,  red. Leszek Rafalski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Między-narodowych
godz. 18.30-20 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, ćw. 2,  dr Marian Toporek,  b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”

 

8 maja 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 2, dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków
godz. 18.30.20 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, ćw. 2, red. Wacław Krupiński, b. dziennikarz „DZIENNIKA POLSKIEGO”

 

15 maja 2018 r. (wtorek) „Gazeta Wyborcza”

godz. 17-20 Dziennikarstwo prasowe  (laboratorium) 4h, zal.,  red. Jerzy Lewiński, „GAZETA WYBORCZA” (Uwaga! zajęcia w siedzibie „Gazety Wyborczej”, ul. Cystersów 9; zbiórka w hallu)

 

18 maja 2018 r. (piątek), Radio Kraków

godz. 17-20 Dziennikarstwo radiowe  (laboratorium) 4 h, zal.,  red. Agnieszka Barańska-Ptasińska, RADIO KRAKÓW (Uwaga! zajęcia w siedzibie Radia Kraków,  ul. Słowackiego 22; zbiórka w hallu)

 

22 maja 2018 r. (wtorek), Onet.pl

godz. 17-20 Dziennikarstwo internetowe  (laboratorium)  4h, zal., red. Grzegorz Krawczyk, ONET.pl (Uwaga! zajęcia w siedzibie ONETU, ul. Pilotów 10; zbiórka w hallu)

 

25 maja 2018 r. (piątek), Telewizja Kraków

godz. 17-20 Dziennikarstwo telewizyjne (laboratorium)  4h, zal.,  red. Waldemar Janda, TELEWIZJA KRAKÓW (Uwaga! zajęcia w siedzibie Telewizji Kraków, ul. Krzemionki 30; zbiórka w hallu)

 

29 maja 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Fotografia i ilustracja w prasie, 2h, wyk. 1,  Jan Zych, wieloletni fotoreporter prasowy
godz. 18.30-20 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 3, zal[2]., red. Leszek Rafalski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,  Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Między-narodowych

 

5 czerwca 2018 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17-18.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, ćw. 3, zal[3]., red. Wacław Krupiński, b. dziennikarz „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 3, zal[4]., dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków

 

12 czerwca 2017 r. (wtorek), sala nr 444

godz. 17-18.30 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, ćw. 3, zal.,  dr Marian Toporek,  b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20 Techniki audio-wideo, 2h, ćw. 1,  mgr Krzysztof Biel, UNIWERSYTET  EKONOMICZNY, Kraków, Wydawnictwo  Naukowe UEK

 

19 czerwca 2017 r. (wtorek)

godz. 17.00-18.30 Grafika komputerowa (DtP, skład i łamanie magazynów) 2h, ćw. 1, zal., Janusz Schneider, WYDAWNICTWO  NAUKOWE Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków (Uwaga! Zajęcia w Pracowni składu komputerowego, sala nr 22)
godz. 18.30-20 Techniki audio-wideo, 2h, ćw. 2, zal., mgr Krzysztof Biel, UNIWERSYTET  EKONOMICZNY, Kraków, Wydawnictwo  Naukowe UEK, sala 539

____________________
[1] Przedmioty wraz liczbą godzin zostaną odnotowane na Świadectwie ukończenia kursu dziennikarskiego w Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
[2] Dla tych słuchaczy, którzy wybiorą pracę pisemną z Reportażu.
[3] Dla tych słuchaczy, którzy wybiorą pracę pisemną z Wywiadu
[4] Dla tych słuchaczy, którzy wybiorą pracę pisemną z Felietonu

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint