Plan zajęć kursu dziennikarskiego nr 13 w INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (rok akademicki 2019/2020)[1]

Semestr I

15 października 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-19.00 Wykład inauguracyjny (otwarty) Dziennikarstwo śledcze, czyli siła „czwartej władzy” red. Andrzej Stankiewicz, ONET Warszawa
godz. 19.00-20.00 Powitanie uczestników kursu nr 13, sprawy organizacyjne, dr Maciej Malinowski, kierownik KURSÓW DZIENNIKARSKICH w Instytucie Filologii Polskiej UP

 

22 października 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Media tradycyjne i internet (oddziaływanie i konwergencja), 2h, wykł. 1, dr Piotr Andrusiewicz UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA
godz. 18.30-20.00 Gatunki dziennikarskie, 2h, wykł. 1, red. Jerzy Lewiński, sekretarz redakcji GAZETY WYBORCZEJ” w Krakowie

 

29 października 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Społeczeństwo medialne, 2h, wykł. 1, prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w Rzeszowie
godz. 18.30-20.00 Warsztaty dziennikarskie (INFORMACJA) 2h, ćw. 1, red. Artur Drożdżak, dziennikarz „GAZETY KRAKOWSKIEJ”

 

5 listopada 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Społeczeństwo medialne, 2h, wykł. 2, zal., prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w Rzeszowie
godz. 18.30-20.00 Gatunki dziennikarskie, 2h, wykł. 2, zal., red. Jerzy Lewiński, sekretarz redakcji „GAZETY WYBORCZEJ”, Oddział w Krakowie

 

12 listopada 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Współczesne problemy społeczno-polityczne Polski, 2h, wykł. 2, zal., dr Marian Toporek, były sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO
godz. 18.30-20.00 Warsztaty dziennikarskie (INFORMACJA) 2h, ćw. 2, red. Artur Drożdżak, dziennikarz „GAZETY KRAKOWSKIEJ”

 

19 listopada 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Współczesny rynek prasowy w Polsce, 2h, wykł. 1, dr hab., prof. UP Marek Kolasa, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, dyrektor SZKOŁY DOKTORSKIEJ UP
godz. 18.30-20.00

Współczesne problemy społeczno-polityczne Polski, 2h, wykł. 1, dr Marian Toporek, były sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”

 

26 listopada 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Warsztaty dziennikarskie (INFORMACJA) 2h, ćw. 3, red. Artur Drożdżak, dziennikarz „GAZETY KRAKOWSKIEJ”
godz. 18.30-20.00 Współczesny rynek prasowy w Polsce, 2h, wykł. 2, zal. dr hab., prof. UP Marek Kolasa, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, dyrektor SZKOŁY DOKTORSKIEJ UP

 

3 grudnia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Media regionalne i lokalne, 2h, wykł. 1, dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO w Krakowie
godz. 18.30-20.00 Media tradycyjne i internet (oddziaływanie i konwergencja), 2h, wykł. 2, zal., dr Piotr Andrusiewicz UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

 

10 grudnia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Poprawność językowa w mass mediach, 2h, wykł. 1, dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, kierownik KURSÓW DZIENNIKARSKICH w IFP UP
godz. 18.30-20.00 Warsztaty dziennikarskie (INFORMACJA) 2h, ćw. 4, red. Artur Drożdżak, dziennikarz „GAZETY KRAKOWSKIEJ”

 

17 grudnia 2019 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Prawo i etyka w mediach, 2h, wykł. 1, dr hab. Bogdan Fischer, INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
godz. 18.30-20.00 Warsztaty dziennikarskie (INFORMACJA) 2h, ćw. 5, zal., red. Artur Drożdżak, dziennikarz „GAZETY KRAKOWSKIEJ”

 

7 stycznia 2020 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Rzecznictwo prasowe, 2h, wykł. 1, dr hab. Krzysztof Gajdka INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II w Krakowie
godz. 18.30-20.00 Prawo i etyka w mediach, 2h, wykł. 2, zal., dr hab. Bogdan Fischer, INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 

14 stycznia 2020 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Public Relations i reklama w mediach, 2h, wykł. 1, dr Agnieszka Walecka-Rynduch, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie
godz. 18.30-20.00 Poprawność językowa w mass mediach, 2h, wykł. 2, zal., dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, kierownik KURSÓW DZIENNIKARSKICH w IFP UP

 

21 stycznia 2020 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Rzecznictwo prasowe, 2h, wykł. 2, zal., dr hab. Krzysztof Gajdka INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II w Krakowie
godz. 18.30-20.00 Media regionalne i lokalne, 2h, wykł. 2, zal., dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO w Krakowie

 

28 stycznia 2020 r. (wtorek), sala nr 539

godz. 17.00-18.30 Public Relations i reklama w mediach, 2h, wykł. 2, zal., dr Agnieszka Walecka-Rynduch, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie
godz. 18.30-20.00 Zakończenie I semestru, wpisywanie zaległych zaliczeń

_________________________  

[1] Przedmioty wraz liczbą godzin zostaną odnotowane na Świadectwie ukończenia kursu dziennikarskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint