Plan zajęć kursu dziennikarskiego nr 13 w INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (rok akademicki 2019/2020)

Semestr II

 

25 lutego 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00.-18.30 Retoryka i genologia dziennikarska, wykł. 1, dr hab. Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, kierownik Kursów Dziennikarskich IFP UP
18.30-20.00 Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego, 2h, wykł. 1 dr Piotr Andrusiewicz,UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

 

3 marca 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Retoryka i genologia dziennikarska, wykł. 2, zal. dr hab. Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, kierownik Kursów Dziennikarskich IFP UP
18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (reportaż) 2h, wykł. 1, red. Leszek Rafalski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 

10 marca 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Nauka występów publicznych, 2h, wykł. 1, dr hab. Aneta Załazińska, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Komunikacji
18.30-20.00 Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego, 2h, wykł. 2, zal. dr Piotr Andrusiewicz, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

 

17 marca 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, wykł. 1, red. Wacław Krupiński, b. dziennikarz„DZIENNIKA POLSKIEGO”
18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, wykł. 1, dr Marian Toporek, b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”

 

24 marca 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Nauka występów publicznych, 2h, wykł. 2, zal dr hab. Aneta Załazińska, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Komunikacji
18.30-20.00 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 1, dr hab. Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, kierownik Kursów Dziennikarskich IFP UP

 

31 marca 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, wykł. 1, dr Edward Chudziński, b. kierownik Studium Dziennikarskiego UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków
18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 1, red. Leszek Rafalski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 

7 kwietnia 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, ćw. 1, red. Wacław Krupiński, b. dziennikarz „DZIENNIKA POLSKIEGO”
18.30-20.00 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 2, dr hab. Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, kierownik Kursów Dziennikarskich IFP UP

 

14 kwietnia 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, ćw. 1, dr Marian Toporek, b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO
18.30-20.00 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 3, zal. dr hab. Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, kierownik Kursów Dziennikarskich IFP UP

 

21 kwietnia 2020 r. (wtorek), sala nr 539

18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 1, dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków
18.30-20.00 Fotografia i ilustracja w prasie, 2h, wyk. 1, Grzegorz Kozakiewicz, fotoreporter prasowy

 

28 kwietnia 2020 r. (wtorek), sala 539

17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 2, red. Leszek Rafalski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, ćw. 2, dr Marian Toporek, b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”

 

5 maja 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 2, dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków
18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, ćw. 2, red. Wacław Krupiński, „DZIENNIK POLSKI”

 

12 maja 2020 r. (wtorek) „Gazeta Wyborcza”, Oddział w Krakowie

16.00-20.00 Dziennikarstwo prasowe (laboratorium) 4h, zal., red. Jerzy Lewiński, „GAZETA WYBORCZA” (Uwaga! zajęcia w siedzibie „Gazety Wyborczej”, ul. Cystersów 9; zbiórka w hallu)

 

15 maja 2020 r. (piątek) Radio Kraków

16.00-20.00 Dziennikarstwo radiowe (laboratorium) 4 h, zal., red. Agnieszka Barańska, RADIO KRAKÓW (Uwaga! zajęcia w siedzibie Radia Kraków, ul. Słowackiego 22; zbiórka w hallu)

 

19 maja 2020 r. (wtorek) Telewizja Kraków

16.00-20.00 Dziennikarstwo telewizyjne (laboratorium) 4h, zal., red. Waldemar Janda, TELEWIZJA KRAKÓW (Uwaga! zajęcia w siedzibie Telewizji Kraków, ul. Krzemionki 30; zbiórka w hallu)

 

26 maja 2020 r. (wtorek), Onet.pl

16.00-20.00 Dziennikarstwo internetowe (laboratorium) 4h, zal., red. Rafał Zychal, ONET.pl (Uwaga! zajęcia w siedzibie ONETU, ul. Pilotów 10; zbiórka w hallu)

 

2 czerwca 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 3, zal., red. Leszek Rafalski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
18.30-20.00 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 3, zal., dr Edward Chudziński, b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIE-GO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków

 

9 czerwca 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad) 2h, ćw. 3, zal., red. Wacław Krupiński, b. dziennikarz „DZIENNIKA POLSKIEGO”
18.30-20.00 Fotografia i ilustracja w prasie, 2h, wyk. 2, zal., Grzegorz Kozakiewicz, fotoreporter prasowy

 

16 czerwca 2020 r. (wtorek), sala nr 539

17.00-18.30 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, ćw. 3, zal., dr Marian Toporek, b. sekretarz redakcji „DZIENNIKA POLSKIEGO”
18.30-20.00 Techniki audio-wideo, 2h, ćw. 1, mgr Krzysztof Biel, b. pracownik UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO, Kraków, Wydawnictwa Naukowego UEK

 

23 czerwca 2019 r. (wtorek) sala nr 539

17.00-18.30 Grafika komputerowa (DtP, skład i łamanie magazynów) 2h, ćw., zal.[1], mgr Joanna Sroka, wieloletni grafik komputerowy WYDAWNICTWA NAUKOWEGO Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
18.30-20.00 Techniki audio-wideo, 2h, ćw. 1, mgr Krzysztof Biel, b. pracownik UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO, Kraków, Wydawnictwa Naukowego UEK

 


[1] Końcowa praca nad wydaniem magazynu XYZ nr 5 2020

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint