Plan zajęć na Kursie nr 10 w Studium Dziennikarskim UP (rok akademicki 2016/2017)[1]

Semestr II

21 lutego 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 1, dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Filologii Polskiej
godz. 17.45-19.15 Media tradycyjne i internet (oddziaływanie i konwergencja), 2h, wykł. 1, dr Piotr Andrusiewicz  UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

28 lutego 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 2, dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Filologii Polskiej
godz. 17.45-19.15 Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego, 2h, wykł. 1, dr Piotr Andrusiewicz  UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

7 marca 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Warsztaty redakcyjne (reportaż) 2h, wykł.,  red. Leszek Rafalski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
godz. 17.45-19.15 Media tradycyjne i internet (oddziaływanie i konwergencja), 2h, wykł. 2, zal., dr Piotr Andrusiewicz  UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

14 marca 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Redakcja i korekta tekstu, 2h, ćw. 3, zal., dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Filologii Polskiej
godz. 17.45-19.15 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, wykł.,  dr Sławomir J. Tabkowski,  b. redaktor naczelny „GAZETY KRAKOWSKIEJ”

21 marca 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad), 2h, wykł., red. Wacław Krupiński „DZIENNIK POLSKI”
godz. 17.45-19.15 Gatunki i formy  dziennikarstwa internetowego,  2h, wykł. 2, zal.[2], dr Piotr Andrusiewicz UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, Kraków, Instytut Nauk o Informacji, portal INTERIA

28 marca 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Fotografia i ilustracja w mediach, 2h, wyk. 1,  Grzegorz Kozakiewicz, fotoreporter prasowy i fotografujący podglądacz
godz. 17.45-19.15 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, wykł., dr Edward Chudziński b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków

4 kwietnia 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Nauka występów publicznych, 2h, wykł. 1, dr hab. Aneta Załazińska  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Katedra Teorii Komunikacji
godz. 17.45-19.15 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 1,  red. Leszek Rafalski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

11 kwietnia 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad), 2h, ćw. 1, red. Wacław Krupiński „DZIENNIK POLSKI”
godz. 17.45-19.15 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 1, dr Edward Chudziński b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków

18 kwietnia 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Nauka występów publicznych, 2h, wykł. 2, zal., dr hab. Aneta Załazińska UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Katedra Teorii Komunikacji
godz. 17.45-19.15 Warsztaty redakcyjne (recenzja) 2h, ćw. 1,  dr Sławomir J. Tabkowski  b. redaktor naczelny „GAZETY KRAKOWSKIEJ”

25 kwietnia 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Warsztaty redakcyjne (recenzja), 2h, ćw. 2,  dr Sławomir J. Tabkowski  b. redaktor naczelny „GAZETY KRAKOWSKIEJ”
godz. 17.45-19.15 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 2,  red. Leszek Rafalski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

9 maja 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 2, dr Edward Chudziński b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków
godz. 17.45-19.15 Warsztaty redakcyjne (wywiad), 2h, ćw. 2, red. Wacław Krupiński „DZIENNIK POLSKI”

16 maja 2017 r. (wtorek), „Gazeta Wyborcza”

godz. 16-19.15 Dziennikarstwo prasowe  (laboratorium) 4h, zal., red. Jerzy Lewiński „GAZETA WYBORCZA” (Uwaga! zajęcia w siedzibie „Gazety Wyborczej”, ul. Cystersów 9; zbiórka w hallu)

19 maja 2017 r. (piątek), Radio Kraków

godz. 16-19.15 Dziennikarstwo radiowe  (laboratorium)  4 h, zal., red. Agnieszka Barańska-Ptasińska  RADIO KRAKÓW (Uwaga! zajęcia w siedzibie Radia Kraków, ul. Słowackiego 22; zbiórka w hallu)

23 maja 2017 r. (wtorek), Onet

godz. 16-19.15 Dziennikarstwo internetowe  (laboratorium)  4h, zal., red. Grzegorz Krawczyk ONET (Uwaga! zajęcia w siedzibie ONETU, ul. Pilotów 10; zbiórka w hallu)

26 maja 2017 r. (piątek), Telewizja Kraków

godz. 16-19.15 Dziennikarstwo telewizyjne  (laboratorium)  4h, zal., red. Waldemar Janda TELEWIZJA KRAKÓW  (Uwaga! zajęcia w siedzibie Telewizji Kraków, ul. Krzemionki 30;  zbiórka w hallu)

30 maja 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Grafika komputerowa (skład i łamanie gazet) 2h, ćw. 1, Joanna Sroka
godz. 17.45-19.15 Warsztaty redakcyjne (reportaż), 2h, ćw. 3, zal. [3], red. Leszek Rafalski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

6 czerwca 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Warsztaty redakcyjne (wywiad), 2h, ćw. 3, zal. [5], red. Wacław Krupiński „DZIENNIK POLSKI”
godz. 17.45-19.15 Warsztaty redakcyjne (felieton) 2h, ćw. 3, zal. [4], dr Edward Chudziński b. kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, Kraków

13 czerwca 2017 r. (wtorek)

godz. 16-17.30 Fotografia i ilustracja w mediach, 2h, wyk. 2, zal.,  Grzegorz Kozakiewicz, fotoreporter prasowy i fotografujący podglądacz
godz. 17.45-19.15 Warsztaty redakcyjne (recenzja) 2h, ćw. 3, zal. [6], dr Sławomir J. Tabkowski  b. redaktor naczelny „GAZETY KRAKOWSKIEJ”

14 czerwca 2017 r. (środa)

godz. 16-19.15 Grafika komputerowa (skład i łamanie gazet) 4h, ćw. 2 i 3, zal. [7], Joanna Sroka

Zapisz zajęcia w kalendarzu

Wydanie MAGAZYNU XYZ

 Na zakończenie II semestru słuchacze Kursu nr 10 w Studium Dziennikarskim przygotują (wspólnie z Joanną Sroką i dr. Maciejem Malinowskim) i wydadzą MAGAZYN pn. „XYZ 2017”  (w formie papierowej, 36-40 stron, format A4, kolor).

Zasady zaliczenia warsztatów publicystycznych Egzamin końcowy

_______________________

[1] Przedmioty wraz liczbą godzin zostaną odnotowane na Świadectwie ukończenia kursu dziennikarskiego w Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

[2] Zaliczenie z przedmiotu Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego słuchacze uzyskają w czerwcu, warunkiem jest aktywność redaktorska w serwisie internetowym „Huba.news” (minimum 5 publikacji do końca zajęć).

[3] Dla tych słuchaczy, którzy wybiorą pracę pisemną z Reportażu.

[4] Dla tych słuchaczy, którzy wybiorą pracę pisemną z Felietonu

[5] Dla tych słuchaczy, którzy wybiorą pracę pisemną z Wywiadu

[6] Dla tych słuchaczy, którzy wybiorą pracę pisemną z Recenzji

[7] Końcowa praca nad wydaniem magazynu XYZ 2017

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint