Numer konta, na które należy wpłacać kwotę 800 zł (w 2 ratach po 400 zł) za każdy semestr nauki na kursie dziennikarskim:

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Kursy Dziennikarskie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

PKO BP I/O Kraków: 79 1020 2892 0000 5902 0022 7124

Na dokumencie wpłaty (przelewu) należy zaznaczyć numer kursu oraz semestr.

Opłata za świadectwo ukończenia kursu  wynosi 30 zł. Należy ją uiścić w kasie UP lub w automacie uczelnianym. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wydania świadectwa ukończenia kursu.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint