Kursy Dziennikarskie (początkowo jako Studium Dziennikarskie) istnieją od 1981 roku. Ukończyło je już ponad 1000 absolwentów, z których większość realizuje swe aspiracje dziennikarskie w prasie, radiu i telewizji o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym bądź lokalnym.

Organizacja zajęć dydaktycznych Kursów Dziennikarskich (wtorki po południu) pozwala harmonijnie łączyć studia kierunkowe z dodatkową specjalizacją w zakresie mediów.

Program nauczania obejmuje – w syntetycznym skrócie – historię i teorię mediów, ale preferuje zagadnienia warsztatu dziennikarskiego.

Naszym słuchaczom oferujemy:

  • zdobycie podstaw wiedzy o mediach w aspekcie historycznym, teoretycznym, technologicznym, ekonomicznym i prawno-etycznym;
  • poznanie różnych typów dziennikarstwa (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz mozliwość publikowania w internetowym przeglądzie prac studentów „Studium@WWW”;
  • bezpośredni kontakt z krakowskimi mediami, m. in. okazjonalne zajęcia w „Gazecie Krakowskiej”, „Gazecie Wyborczej”, Onecie, Interii, TVP Kraków, Radiu Kraków i radiu internetowym UP  „Spektrum”;
  • zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez pracowników naukowych zajmujących się mediami, jak też przez dziennikarzy praktyków; odbywają się one w nowoczesnych salach i pracowniach multimedialnych;
  • opanowanie podstaw redagowania, adiustacji i korekty tekstów;
  • zdobycie elementarnych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami audio-wideo oraz dostęp do tego typu sprzętu;
  • możliwość przygotowania i publikowania własnych materiałów dziennikarskich w  magazynie „XYZ” lub w internetowym przeglądzie prac słuchaczy „Studium@WWW”;
  • zaznajomienie się z PR-em, reklamą w mediach, prawem prasowym i autorskim oraz zasadami etyki dziennikarskiej.

O przyjęcie na dwusemestralny kurs w ramach działalności Kursów Dziennikarskich mogą się ubiegać studenci i absolwenci szkół wyższych bez względu na ich charakter (państwowa, społeczna, prywatna) oraz formę i kierunek studiów, a także absolwenci szkół średnich (po okazaniu świadectwa maturalnego).

Zapisz się!

Zajęcia kończą się egzaminem, w czasie którego słuchacz przedstawia dorobek dziennikarski (prace opublikowane) oraz odpowiada na pytania członków komisji egzaminacyjnej.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu dziennikarskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (z wykazem przedmiotów objętych programem oraz oceną egzaminu końcowego).

Wykłady i ćwiczenia odbywają się w Instytucie Filologii Polskiej UP (ul. Podchorążych 2, IV piętro, s. 444).

Słuchacze Kursów mogą — na podstawie wpisu w indeksie — korzystać ze zbiorów bibliotecznych i czytelni UP oraz innych bibliotek uczelni Krakowa.

Z przyczyn losowych możliwe jest przerwanie nauki; formalności są takie same jak w przypadku ubiegania się o urlop dziekański.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 12 662-61-47 w godzinach pracy sekretariatu Kursów Dziennikarskich, na stronie http://sd.up.krakow.pl lub osobiście w siedzibie Kursów we wtorki (godz. 15.30-19.00), p. 401, IV p.

Kierownictwo Kursów Dziennikarskich

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint