Założyciel i kierownik Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w latach 1981-2014:

 

Dr Edward Chudziński – organizator i kierownik Studium Dziennikarskiego UP w latach 1981-2014. Nauczyciel akademicki, literaturoznawca i medioznawca, redaktor czasopism (m.in. „Studenta”, „Zdania”, „Małopolski”, „Krakowa”), publicysta i felietonista; badacz regionalizmu oraz krytyk i twórca teatru alternatywnego [scenarzysta, kierownik literacki Teatru STU w latach 1970-1993 ]. Z zakresu medioznawstwa opublikował m.in.: W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939. Z dziejów chłopskiej prasy literackiej [1985], Słownik terminologii medialnej [członek zespołu redakcyjnego, 2006], Dziennikarstwo i świat mediów [ze Zbigniewem Bauerem, IV wyd. 2008], Słownik wiedzy o mediach [redaktor i współautor, wyd. II 2009]; redaktor serii Dziennikarstwo i świat mediów [Studium Dziennikarskie UP, Universitas]. Był członkiem Rady Nadzorczej Radia Kraków oraz Rady Programowej TVP Polonia.

Więcej

 

Kierownik  Kursów Dziennikarskich w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie (od 1.10.2014 r.):

Dr Maciej Malinowski – doktor nauk humanistycznych, specjalność: językoznawstwo. Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej). Prowadzi zajęcia na kierunku filologia polska, specjalność: komunikacja społeczna oraz kulturoznawstwo i wiedza o mediach (przedmioty: Kultura języka polskiego, Warsztaty redakcyjne, Stylistyka tekstów prasowych). Mistrz ortografii polskiej (z 1990 r., ogólnopolski konkurs pn. „Dyktando” w Katowicach). Doświadczony redaktor i adiustator, absolwent Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez wiele lat dziennikarz (m.in. „Tempa”), sekretarz redakcji i zastępca sekretarza redakcji (m.in. „Głosu Nowej Huty” i „Czasu Krakowskiego”) i redaktor naczelny (miesięczników „Refleks” i „Nafta & Gaz Biznes”). Od 1996 roku do dzisiaj związany z kwartalnikiem Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „Casus”, a od 2002 roku z ogólnopolskim tygodnikiem „Angora” wydawanym w Łodzi (redaguje tam dział Obcy język polski). Autor trzech książek: Mistrz polskiej ortografii pokazuje, jak trudna jest polszczyzna, i namawia językoznawców do… zmian w pisowni (…) boby było lepiej [Wydawnictwo Promo, Kraków 2002]; Obcy język polski [Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2003]; Co z tą polszczyzną? [Wydawnictwo Promo, Kraków 2007].

Więcej
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint