dr hab. prof. UP Maciej Malinowski

Dr hab. Maciej Malinowski – profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej). Stopień doktora habilitowanego został mu nadany uchwałą komisji habilitacyjnej z 23 października 2019 r. powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych w Warszawie oraz uchwałą Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 21 listopada 2019 r.

Dr hab. Maciej Malinowski przedstawił do oceny cykl jednotematycznych zakresowo monografii pn. Juryslingwistyka i inne problemy normatywne współczesnej polszczyzny, dotyczących szeroko pojętych zagadnień poprawnościowych w różnych obszarach języka.

Prowadzi zajęcia na kierunku filologia polska, specjalność: komunikacja społeczna i medialna oraz kulturoznawstwo i wiedza o mediach oraz logopedia (przedmioty: Kultura języka polskiego, Warsztaty redakcyjne, Stylistyka tekstów prasowych, Słownictwo współczesnego języka polskiego, Analiza wystąpień publicznych, Język polityki). Mistrz ortografii polskiej (z 1990 r., ogólnopolski konkurs pn. „Dyktando” w Katowicach).

Doświadczony redaktor i adiustator, absolwent Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1982 r.). Przez wiele lat dziennikarz (m.in. „Tempa”), sekretarz redakcji i zastępca sekretarza redakcji (m.in. „Głosu Nowej Huty” i „Czasu Krakowskiego”) i redaktor naczelny (miesięczników „Refleks” i „Nafta & Gaz Biznes”).

Od 1996 roku do dzisiaj związany z kwartalnikiem Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „Casus”, a od 2002 roku z ogólnopolskim tygodnikiem „Angora” wydawanym w Łodzi (redaguje tam dział Obcy język polski).

Autor następujących książek:

  • Mistrz polskiej ortografii pokazuje, jak trudna jest polszczyzna, i namawia językoznawców do… zmian w pisowni (…) boby było lepiej [Wydawnictwo Promo, Kraków 2002];
  • Obcy język polski [Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2003];
  • Co z tą polszczyzną? [Wydawnictwo Promo, Kraków 2007];
  • Ortografia polska. Kodyfikacja. Reformy i zmiany w pisowni (1830-2010) oraz jej recepcja [Wydawnictwo EkoDruk, Kraków 2018];
  • Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko [Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk, Kraków 2019];
  • Język niegiętki. Szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia) [Wydawnictwo „Śląsk” sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2019, t. I i II].

 

Blog o poprawnej polszczyźnie

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint