Informujemy o zmianach w planie zajęć: zajęcia Fotografia i ilustracja w mediach planowane pierwotnie 6 czerwca odbędą się 13 czerwca, w ich miejsce 6 czerwca przeprowadzone zostaną Warsztaty redakcyjne (wywiad). Zajęcia Grafika komputerowa (skład i łamanie gazet)  odbędą się w środę 14 czerwca.

Zobacz aktualny plan zajęć

Redakcja

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint