Zmiana na stanowisku kierownika Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Od 1 października 2014 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dr. Edwarda Chudzińskiego, założyciela (w 1981 roku) i wieloletniego kierownika, zastąpił dr Maciej Malinowski.

Maciej Malinowski, doktor nauk humanistycznych, specjalność: językoznawstwo. Od 1 grudnia br. pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej) Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prowadzi zajęcia na kierunkach: komunikacja społeczna oraz kulturoznawstwo i wiedza o mediach (przedmiot: Warsztaty redakcyjne; Kultura języka polskiego; Stylistyka tekstów prasowych). Pisze i publikuje na tematy językoznawcze, wygłasza referaty, bierze udział w dyktandach dla różnych środowisk jako juror i autor tekstów, odbywa spotkania z młodzieżą szkolną i studentami oraz przedstawicielami innych środowisk zainteresowanych sprawami poprawności i kultury języka.

12 stycznia 2012 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Maciej Malinowski obronił pracę doktorską pt. Ortografia polska od drugiej połowy XVIII w. do współczesności. Kodyfikacja, reformy, recepcja, w której położył nacisk na wysiłki reformatorskie w ciągu stuleci i zaproponował pewne zmiany oraz innowacje dotyczące kodyfikacji norm współczesnych.

Promotorem doktoratu był prof. dr hab. Edward Polański (Uniwersytet Śląski), największy autorytet w kraju w sprawach pisowni (Nowy słownik ortograficzny i Wielki słownik ortograficzny PWN), a recenzentami prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski) i prof. dr hab. Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski).    Więcej…

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint