Aktualizacja: po konsultacjach ustalono, że zasady zaliczenia warsztatów publicystycznych pozostają bez zmian. Zobacz obowiązujące zasady zaliczenia.

 

Każdy słuchacz Kursu nr 10 musi obowiązkowo napisać:

  • dwie recenzje
  • dwa reportaże
  • dwa wywiady
  • dwa felietony.

Wszystkie teksty, poddane wcześniej ocenie prowadzącego zajęcia, zostaną następnie zamieszczone w magazynie XYZ 2017 wydanym na zakończenie kursu w czerwcu br.

dr Maciej Malinowski
kierownik Studium Dziennikarskiego
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint