1. Media tradycyjne i internet (oddziaływanie i konwergencja)
  2. Gatunki dziennikarskie
  3. Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego
  4. Współczesny rynek prasowy w Polsce
  5. Media regionalne i lokalne
  6. Prawo i etyka w mediach
  7. Poprawność językowa w mass mediach
  8. Retoryka i genologia dziennikarska
  9. Public Relations i reklama w mediach
  10. Redagowanie, adiustacja i korekta tekstu
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.