ZAKRES PROBLEMOWO-TEMATYCZNY EGZAMINU KOŃCOWEGO

 1. Społeczeństwo medialne. Ogólna charakterystyka
 2. Rynek prasowy w Polsce. Nowe zjawiska i tendencje
 3. Media za granicą
  a)     zmiany na rynku prasowym
  b)     publiczne media elektroniczne (na wybranych przykładach)
 1. Radio jako medium (cechy charakterystyczne)
 2. Nadawcy radiowi w Polsce
 3. Media regionalne i lokalne. Dysponenci, funkcje, zasięg
 4. Misja telewizji publicznej
 5. Gatunki telewizyjne (na wybranych przykładach)
 6. Podstawowe wyróżniki medium internetowego
 7. Dziennikarstwo społecznościowe
 8. Rodzaje i gatunki dziennikarskie
 9. Retoryka a genologia dziennikarska
 10. PR – strategie informacyjne
 11. Reklama w mediach. Kształt i styl komunikatów reklamowych
 12. Rzecznik prasowy. Role i zadania
 13. Gatunki informacyjne. Charakterystyka i klasyfikacja
 14. Reportaż i jego realizacje medialne
 15. Wywiad i jego odmiany gatunkowe
 16. Felieton. Między publicystyką a literaturą
 17. Opracowanie redakcyjne tekstu. Adiustacja i korekta
 18. Fotografia w komunikacji wizualnej
FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint