Zajęcia w piątek 8 grudnia br.

Przypominamy słuchaczom kursu nr 11 o zajęciach w piątek 8 grudnia br.:

godz. 17.00-18.30 Współczesny rynek prasowy w Polsce, 2h, wykł.2, zal., dr hab., prof. UP Marek Kolasa, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie
godz. 18.30-20.00 Rzecznictwo prasowe, 2h, wykł. 1, dr hab. Krzysztof Gajdka WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA w Rzeszowie

Jest to pierwszy z terminów, by nadrobić opóźnienie wynikające z rozpoczęcia kursu nr 11 miesiąc później.

Drugie zajęcia piątkowe (i ostatnie) odbędą się 26 stycznia 2018 r.

godz. 17.00-18.30 Warsztaty dziennikarskie (INFORMACJA) 2h, ćw. 2, konsultacje, red. Anna Szymańska-Klich, b. dziennikarka „DZIENNIKA POLSKIEGO”
godz. 18.30-20.00 Retoryka i genologia dziennikarska, wyk. 2, zal. dr Maciej Malinowski, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UP

Zapłata 2. części czesnego za semestr I

Informujemy słuchaczy kursu nr 11, że do 31 grudnia br. należy uiścić II ratę (400 zł) czesnego za semestr I. Jak poprzednio, ksero dowodu wpłaty prosimy dostarczyć do sekretariatu SDz UP. Można też przesłać elektronicznie (studiumd@gmail.com) skan dowodu wpłaty.

dr Maciej Malinowski
kierownik Studium Dziennikarskiego UP

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint