Informujemy wszystkich zainteresowanych, że kurs nr 14 nie ruszy od semestru II roku akademickiego 2020/2021. Mimo przedłużenia rekrutacji o kilka miesięcy nie udało się ostatecznie skompletować wymaganej liczby słuchaczy.

dr hab. prof. UP Maciej Malinowski
kierownik Kursów Dziennikarskich
w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint