Rusza Kurs nr 8

Informujemy osoby, które zapisały się na Kurs dziennikarski nr 8 w Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2015/2016, że pierwsze zajęcia odbędą się 6 października br. (wtorek) w godz. 16-19.15 (gmach główny UP, V piętro, sala nr 539) według harmonogramu:

  •  godz. 16.00-16.45 sprawy organizacyjne, dr Maciej Malinowski, kierownik Studium Dziennikarskiego UP
  • godz. 17.00-19.15 Dziennikarstwo w nowych czasach, wykład 3h, red. Krzysztof Fijałek, dyrektor wydawniczy, redaktor naczelny portalu Interia

Przypominamy o dostarczeniu do sekretariatu SDz UP (IV p., sala nr 466):

  1. dwóch fotografii formatu legitymacyjnego;
  2. ksera dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich bądź ksera ważnej legitymacji studenckiej.

Opłatę za semestr I kursu należy uiścić w całości (800 zł) do końca października 2015 r lub w dwóch ratach po 400 zł (pierwszą do końca października 2015 r., drugą do 15 grudnia 2015 r.).

dr Maciej Malinowski
kierownik SDz UP

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint