Dr Piotr Andrusiewicz przypomina, że warunkiem zaliczenia przedmiotu Gatunki i formy dziennikarstwa internetowego  jest aktywność redaktorska w serwisie internetowym „Huba.news” (minimum 5 publikacji do końca zajęć). W związku z tym dr P. Andrusiewicz uprzejmie prosi  o przesłanie listy nazwisk słuchaczy i ich adresów e-mail, które zostały zarejestrowane w systemie CMS Huba. Informacja ta jest konieczna do sprawdzenia liczby publikacji w serwisie.

Redakcja

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint