5 listopada 2017 roku zmarł w wieku 86 lat prof. dr hab. Walery Pisarek – wybitny językoznawca i prasoznawca, honorowy Przewodniczący Rady Języka Polskiego, długoletni dyrektor krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, autor ponad dwudziestu publikacji książkowych oraz kilkuset artykułów z zakresu wiedzy o języku, komunikowaniu i mediach.

W latach 80. Profesor Pisarek przyjął propozycję prowadzenia zajęć dydaktycznych na nowo utworzonym Studium Dziennikarskim w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. Przez ćwierć wieku nasi słuchacze mogli obcować ze znakomitym uczonym, świetnym wykładowcą i wspaniałym Człowiekiem.

Profesor wykładał u nas retorykę i etykę dziennikarską (dwa oddzielne przedmioty) oraz wspierał swoim autorytetem i tekstami nasze inicjatywy wydawnicze, m.in. serię Dziennikarstwo i świat mediów, w której ukazała się Jego Nowa retoryka dziennikarska (2002). Zawsze też mogliśmy liczyć na Jego życzliwą radę, pomoc i wsparcie.

W poczuciu wielkiej straty żegnamy naszego Nauczyciela i Mistrza, który swoją wiedzą, mądrością i doświadczeniem dzielił się z nami przez 25 lat.

 

Kierownictwo, wykładowcy i słuchacze
Studium Dziennikarskiego UP

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint