Do 19 czerwca br. należy podjąć decyzję o kontynuowaniu Kursu nr 11 w semestrze III roku akad. 2018/2019, czyli chęci odbycia praktyk w redakcjach prasowych, radiu, telewizji bądź w portalu (3,5 miesiąca, październik/listopad – styczeń), i poinformować o tym kierownika Studium.

dr Maciej Malinowski
kierownik SDz UP

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint