Prace zaliczeniowe

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w semestrze letnim obowiązują Państwa dwie prace pisemne: praca zaliczeniowa z przedmiotu Gatunki informacyjne  oraz, do wyboru, praca zaliczeniowa z jednego z gatunków publicystycznych: Felieton; Reportaż; Wywiad. Na najbliższych zajęciach, tj. 14.04 br. poproszeni Państwo zostaną o wybranie gatunku, z którego będą Państwo pisać pracę.

Do 28 kwietnia (wtorek) należy oddać do sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UP (s. 563) lub do sekretariatu Studium Dziennikarskiego UP (s. 466) prace pisemne z Gatunków informacyjnych (red. Małgorzata Wosion-Czoba) i z Reportażu (red. Leszek Rafalski), a do 5 maja prace pisemne z Wywiadu (red. Wacław Krupiński) i z Felietonu (dr Edward Chudziński).

Redakcja Studium Dziennikarskiego

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint