Przypominamy wszystkim słuchaczom, że upłynął termin opłaty I raty (400 zł) za II semestr kursu dziennikarskiego w Studium Dziennikarskim UP. Prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności i przesłanie lub dostarczenie do sekretariatu kopii tej bankowej operacji.

Maciej Malinowski
kierownik Studium Dziennikarskiego UP

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.