Komunikaty dla Kursu 7

Komunikat 1

Przypominamy, że już dawno minął termin opłaty II raty czesnego za semestr letni. Osoby, które do 16 czerwca br. (wtorek) nie dostarczą do sekretariatu Studium  d o w o d u  wpłaty, nie zostaną dopuszczone do egzaminu końcowego (23, 24, 25 czerwca br.) lub odbywania stażu w semestrze III.

Komunikat 2

Osobom, które zakończyły naukę po 2 semestrach i przystępują do egzaminu końcowego, przypominamy, że w terminie nieprzekraczalnym do 16 czerwca br. (wtorek) należy złożyć do sekretariatu teczkę z materiałami dziennikarskimi (kilka informacji, w tym jakieś opublikowane w mediach, oraz przynajmniej trzy artykuły publicystyczne, w tym jeden zakwalifikowany do Gazety Internetowej SDz UP).

Dorobek dziennikarski słuchaczy musi zostać niezwłocznie przekazany recenzentom do oceny.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint