Komunikat dla kursu 6

pin2527 października (wtorek) 2014 roku, godz. 16:00 – 16:45, s. 444 odbędzie się zebranie informacyjne na temat organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2014/2015. Słuchacze, którzy nie złożyli indeksów przed wakacjami, mają obowiązek to uczynić najpóźniej do końca października w sekretariacie SDz ( wtorki, 15.30-19.00) lub Instytutu Filologii Polskiej ( codziennie w godz. 9.00-15.00), V p. Opłatę za studia ( I rata – 400 zł ) należy uiścić do 14 października 2014 r.

W zebraniu uczestniczyć będą słuchacze przyjęci na Kurs 7 SDz.

Studium Dziennikarskie

 Kraków, 24.09.2014 r.

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint