Komunikat dla Kursu 5

pin252Egzamin końcowy po II semestrze (nie dotyczy studentów, którzy przedłużają studia o semestr III – stażowy) odbędzie się we wtorek, 17 czerwca  2014 w godz. 9.00-13.00 (ewentualnie także po południu od godz. 15.30), p. 466. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

 

  1. złożenie indeksu w sekretariacie SDz lub IFP z wszystkimi wymaganymi zaliczeniami,
  2. dostarczenie dowodu przelewu II raty za II semestr,
  3. złożenie teczki zawierającej dorobek dziennikarski (w formie wydruków komputerowych, płyt CD/DVD lub na innych nośnikach), wykazany w rejestrze (formularz na stronie internetowej SDz).

Ww. dokumenty i materiały należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2014 r.

Zakres problemowo-tematyczny egzaminu jest dostępny na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych SDz.

 Studium Dziennikarskie

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint