Komunikat dla kursu 5, sem. III (stażowy) rok akad. 2014/2015

pinZebranie informacyjne w sprawie staży dziennikarskich odbędzie się 7 października 2014 roku o godz. 17:00, s.444. Obecność obowiązkowa!

Staże dziennikarskie  w wybranych mediach i redakcjach rozpoczną się 15 października, a zakończą w połowie lutego 2015 r. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest:

  • zaliczenie II semestru i uzyskanie wpisu na III
  • uiszczenie I raty opłaty za III semestr (400,- zł) do 14 października 2014 roku
  • przedłożenie wykupionego na rok akad. 2014/2015 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (dotyczy tylko studentów UP).
  • Studentów UP, którzy tego nie dopełnią do 14.10.2014 oraz pozostałych słuchaczy ubezpieczy zbiorowo na okres stażu Studium Dziennikarskie – na podstawie dostarczonego formularza z danymi osobowymi ( do pobrania na stronie internetowej – DRUKI ). Zwrot założonej kwoty (około 30 zł) nastąpi przed przystąpieniem do egzaminu końcowego
  • Terminarz pierwszych spotkań z opiekunami staży zostanie podany na zebraniu informacyjnym w dniu 7.10.2014, godz.17:00, s.444 oraz ukaże się na stronie internetowej SDz.
  • Słuchacze, którzy nie dokonali jeszcze wyboru stażu, powinni w trybie pilnym skontaktować się mailowo lub osobiście ze Studium w celu przydziału stażu ( wybór jest już bardzo ograniczony).

Studium Dziennikarskie

Kraków, 24.09.2014 r.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint