Informujemy, że po konsultacjach ustalono, że zasady zaliczenia warsztatów publicystycznych pozostają bez zmian.

Zobacz obowiązujące zasady zaliczenia.

Studium Dziennikarskie

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint