Informujemy, że ustalony został drugi termin egzaminu końcowego dla słuchaczy kursu nr 11 (rok akad. 2017/2018). Jest to 25 września br. w godz. 16-18.

Do 15 września br. należy obowiązkowo oddać pięć informacji poszerzonych oraz dwa teksty publicystyczne (reportaż, wywiad, recenzję, felieton – do wyboru) pozytywnie ocenione przez wykładowców oraz uzyskać wpis do indeksu ze wszystkich przedmiotów.

dr Maciej Malinowski
Kierownik Studium Dziennikarskiego UP

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint