Informujemy słuchaczy Kursu nr 9 (rekrutacja śródroczna), że egzamin końcowy odbędzie się 23 lutego br. (czwartek) w godz. 10-13, w sekretariacie Studium Dziennikarskiego UP, pokój nr 466.

Do 14 lutego należy złożyć komplet materiałów dziennikarskich (minimum 5 informacji poszerzonych i przynajmniej 2 teksty publicystyczne), które zostaną poddane ocenie recenzenta.

Konieczne jest także wypełnienie druku Rejestr opublikowanych materiałów dziennikarskich i złożenie go wraz z tekstami.

Pobierz druk

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie wszystkich zaliczeń wpisanych do indeksu i niezaleganie z opłatą czesnego.

dr Maciej Malinowski
kierownik SDz UP

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint