Informujemy, że egzamin końcowy dwusemestralnego kursu dziennikarskiego w Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dla słuchaczy, którzy nie wybrali stażu dziennikarskiego (III semestr) w roku akademickim 2016/2017, odbędzie się w następujących terminach:

  • 24 czerwca 2016 r. (piątek) godz. 11-14
  • 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) godz. 11-14
  • 28 czerwca 2016 r. (wtorek) godz. 16-19
  • 29 czerwca 2016 r.(środa) godz. 11-14
  • 30 czerwca 2016 r. (czwartek) godz. 11-14.

Do 14 czerwca br. (piątek) należy złożyć do sekretariatu SDz (pokój nr 466, godz. 16-19) lub do 17 czerwca br. (piątek) do sekretariatu IFP (do mgr. Janusza Sędzika, pokój nr 551, godz. 9-15) komplet wydrukowanych materiałów dziennikarskich (minimum pięć informacji poszerzonych plus przynajmniej dwa teksty publicystyczne).

Podczas egzaminu ustnego sprawdzana będzie wiedza ogólna słuchaczy z zakresu tematycznego wykładów i ćwiczeń odbytych w ciągu roku.

dr Maciej Malinowski

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.