Informujemy, że egzamin końcowy dla słuchaczy kursu nr 11 w roku akad. 2017/2018 odbędzie się w dniach (sekretariat SDz, pokój nr 466):

  • 26 czerwca br. (wtorek) w godz. 16.30-19.30
  • 27 czerwca br. (środa) w godz. 16.30-19.30
  • 28 czerwca br. (czwartek) w godz. 16.30-19.30

Do 19 czerwca br. należy złożyć komplet materiałów dziennikarskich (minimum pięć informacji poszerzonych i przynajmniej dwa teksty publicystyczne), które zostaną poddane ocenie recenzenta.

Konieczne jest także wypełnienie druku Rejestr opublikowanych materiałów dziennikarskich i złożenie go wraz z tekstami (do pobrania ze strony http://sd.up.krakow.pl/druki/).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie wszystkich zaliczeń wpisanych do indeksu i opłacenie II raty czesnego za semestr II.

dr Maciej Malinowski
kierownik SDz UP

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint