(rok akademicki 2016/2017)

20 czerwca 2017 r. (wtorek)

godz. 16.30 Aneta Tabiszewska (recenzent red. Bartosz Karcz)

21 czerwca 2017 r. (środa)

godz. 11 Ewelina Madej (recenzent dr Zbigniew Bajka)
godz. 11.45 Magdalena Łukasik (recenzent dr Zbigniew Bajka)
godz. 12.30 Katarzyna Tabaka (recenzent red. Zbigniew Bajka)
godz. 13.15 Magdalena Fiba (recenzent red. Edward Wąsik)
godz. 14 Magdalena Kośla (recenzent red. Edward Wąsik)

28 czerwca 2017 r. (środa)

godz. 11 Marcin Chudoba (recenzent red. Bartosz Karcz)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych kursem;
  • uzyskanie wszystkich wpisów do indeksu;
  • oddanie do 14 czerwca br. (ostatnie zajęcia w SDz UP) materiałów dziennikarskich do recenzji (pięciu informacji poszerzonych i przynajmniej dwóch tekstów publicystycznych);
  • opłacenie czesnego za semestr II (wymagany dowód wpłaty).

dr Maciej Malinowski
kierownik Studium Dziennikarskiego
Uniwersytetu Pedagogicznego
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint