Informujemy, że egzamin końcowy dwusemestralnego kursu dziennikarskiego w ramach Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dla słuchaczy Kursu nr 10, którzy nie wybrali stażu dziennikarskiego (III semestr) w roku akademickim 2017/2018, odbędzie się w następujących terminach:

20 czerwca 2017 r. (wtorek) godz. 16-19.30

21 czerwca 2017 r. (środa) godz. 11-14.

Szczegółowy (imienny) plan zostanie podany 16 bm.

Do 14 czerwca br. (środa, godz. 12-15) należy złożyć do sekretariatu SDz (pokój nr 466 lub pokój nr 551 godz. 9-15) komplet wydrukowanych materiałów dziennikarskich (minimum pięć informacji poszerzonych plus przynajmniej dwa teksty publicystyczne), które poddane zostaną recenzji.

Podczas egzaminu ustnego sprawdzana będzie wiedza ogólna słuchaczy z zakresu tematycznego wykładów i ćwiczeń odbytych w ciągu roku.

dr Maciej Malinowski
kierownik Studium Dziennikarskiego UP

PS Do egzaminu mogą również przystąpić osoby z wcześniejszych kursów. Obowiązują je te same zasady.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint