(II termin, wrześniowy)

Informujemy, że egzamin końcowy dla słuchaczy kursu nr 8 (II termin) odbędzie się 29 września br. (czwartek) w godz. 11-13.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

  1. uzyskanie zaliczenia z wszystkich wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w semestrze I i II;
  2. niezaleganie z opłatą czesnego za obydwa semestry (konieczne jest wcześniejsze przesłanie pod adresem studiumd@gmail.com lub przyniesienie do sekretariatu Studium Dziennikarskiego UP dowodu wpłaty);
  3. oddanie do 20 września br. (wtorek) do sekretariatu Studium Dziennikarskiego UP teczki z materiałami (minimum pięć informacji i przynajmniej dwa artykuły publicystyczne).

dr Maciej Malinowski
kierownik Studium Dziennikarskiego UP

Zapisz w Kalendarzu Google

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.